2018-05-06 12:29 #0 av: GIKmio

George Washington (1732-1799) var USA:s första president, men också en flitig ölbryggare. Ett av recepten finns bevarat bland hans anteckningar från 1750-talet. Om det nu stämmer..

https://www.beernews.se/articles/fragetecken-kring-presidentens-egna-ol/