2018-01-30 23:00 #0 av: Pyttelite

Nu är det nya odlingsförsök på gång igen

Genbankshumle ska odlas via ett fältförsök på SLU:s gård Krusenberg söder om Uppsala. Tio historiska svenska humlekloner och en modern sort ska testas.

Vilka mikrobryggerier tror ni kommer vara först med de nya sorterna?

"På många platser i Sverige har odlingar av äldre humlesorter från den Nationella genbanken på SLU i Alnarp påbörjats. Syftet med odlingarna är att kunna leverera humlekottar med unikt svenskt ursprung till olika mikrobryggerier"

Se artikeln från SLU här:

Historiskt svenskt genbankshumle i nytt odlingsförsök