2015-09-26 09:45 #0 av: [Carpinus]

I Klippans kulturreservat i Göteborg finns detta ölfat att beskåda som minnesmärke över den frukost som Carl XIV Johan sägs ha åtnjutit inuti det vid ett besök. På skylten ovanför dörren kan man läsa:

”Till åminnelse af den Frukost som H M Konung Carl XIV Johan intog i det Lorentska Brukets store Vat vid Dess höga besök uthi Götheborg i augusti månad anno 1820.”

Numera är karet bl.a. uppskattad hemvist för Porter Drinkers Associations porterprovningar. Mer om karet och dess omgivningar kan läsas här.

Bilderna är mina egna, t.v. när karet stod i en parkyta i reservatet, och t.h. efter att det flyttats till området utanför Novotel.